SCHEIDINGSBEMIDDELING

Als erkend familiaal bemiddelaar


wil ik jullie graag helpen om jullie scheiding zelf en op een goede manier te regelen. Jullie houden het heft in eigen handen en leggen jullie lot en dit van de kinderen niet in handen van de rechter. Hierdoor kunnen jullie een zogenaamde vechtscheiding vermijden. De stap naar de rechtbank is immers zo goed als altijd het begin van een never ending strijd tussen advocaten

In het kader van een bemiddeling werk ik niet zo zeer met wat de wet en het recht dicteert maar met wat voor elk van jullie en de kinderen belangrijk is. Jullie zijn voor mij de enige die weten wat nodig is om na een scheiding met een gerust gemoed verder te kunnen. Mijn bedoeling is dan ook tot een akkoord te komen dat die veiligheid waarborgt.

Nu bemiddeling als een andere manier van conflictoplossing is opgenomen


in ons gerechtelijk wetboek is de tussenkomst van de rechtbank nog enkel nodig om jullie akkoord te bekrachtigen. Dit betekent in concreto dat jullie geen advocaat meer nodig hebben (en moeten betalen…) om jullie scheiding te regelen!

Bemiddeling kan op eigen initiatief


maar ook op verwijzing van de rechtbank. De procedure is echter steeds vrijwillig. Jullie kunnen de bemiddeling (zelfs de gerechtelijke) dus steeds stopzetten zonder dat dit zich tegen jullie kan keren. Bemiddeling is overigens vertrouwelijk: niets van wat gezegd of geschreven wordt mag worden gebruikt in een eventuele latere procedure. Al wat ik hoor blijft geheim!