MEER OVER MEZELF

Wie ben ik?


Na mijn studies "rechten" aan de KU Leuven en stage als advocaat aan de balie te Leuven, startte ik met een eigen praktijk als advocaat aan de balie te Brussel. Ik specialiseerde mij (o.m.) in echtscheidingen en andere familiezaken.

Na verloop van tijd stelde ik vast dat de vele gevechten voor de rechtbank niet altijd leidden tot goede oplossingen voor de (ex) partners, noch voor de kinderen. Ik vond in bemiddeling een alternatieve vorm van conflictoplossing voor echtscheidingsproblematieken en andere familiekwesties.

In augustus 2000 verliet ik de balie.

Als zelfstandige juriste startte ik met een nieuwe praktijk "informatie en bemiddeling inzake echtscheidingen en andere familiezaken"

Ik volgde meerdere opleidingen in bemiddeling, o.m.

Recentelijk volgde ik nog een door het VOCK Gent georganiseerde specialisatie in ouderschapsbemiddeling en daarna nog een door BLABLA - Huis van Verbinding Laakdal gegeven cursus in geweldloze communicatie.

Naast mijn praktijk van bemiddelaar, heb ik meerdere jaren meegewerkt aan de door de KU Leuven georganiseerde postuniversitaire opleiding in familiale bemiddelingen evenals aan de redactie van het tijdschrift voor familierecht.

Onlangs sloot ik mij aan bij een team van erkende bemiddelaars die aan iedereen die een procedure inleidt voor de familierechtbank te Brussel, een (verplicht) woordje uitleg geeft over alternatieve juridische mogelijkheden om hun conflict op te lossen.

Uit zorg voor de zwakkeren in onze maatschappij, bemiddel ik tenslotte ook in en voor een aantal instellingen voor gehandicapten en probleemjongeren.

Het gerechtelijk wetboek voorziet twee vormen van bemiddeling, nl. de minnelijke bemiddeling (buiten iedere procedure om en op eigen initiatief) en de gerechtelijke bemiddeling (tijdens de procedure, op initiatief van de rechtbank, mits het akkoord van de partijen).
Ik doe aan beide vormen van bemiddeling en bied u alle juridische garanties eraan verbonden, en o.m. strikte geheimhouding en bescherming van de privacy.