INFO

Als juriste gespecialiseerd in familiezaken,


geef ik je graag alle nuttige info over je rechten en plichten i.v.m. een scheiding en de regeling van de gevolgen ervan. Hierbij gaan we de vele emoties die er eigen aan zijn niet uit te weg, integendeel! Zij verdienen evenveel aandacht als het juridische aspect.

De wetgeving betreffende (echt)scheidingen en verwante conflicten


is zeer uitgebreid en voortdurend in evolutie. Een samenvatting van de huidige tendensen kan je terugvinden in dit document ‘een wegwijs door de nieuwe echtscheidingswet’

Ieder conflict is anders en zal ook anders beoordeeld worden. Alles hangt af van de concrete omstandigheden en de persoonlijke appreciatie van de rechter. Hij beschikt over een waaier van mogelijkheden. De uitkomst van een proces is dan ook nooit zeker.

Jullie hebben echter maximale vrijheid


om jullie scheiding en de gevolge ervan zelf en naar eigen wensen te regelen: iedere regeling is voor de rechtbank OK voor zover er een akkoord over is en de belangen van de kinderen verzekerd zijn.

En is een eigen regeling niet altijd beter dan een door een derde opgelegde uitspraak?