CONFLICT COACHING

Met mijn ervaring met conflicten


Kan ik je onder vorm van een individuele coaching, helpen om het waarom van je conflict (en het voortduren ervan) beter te begrijpen en met je uitzoeken hoe je het anders en beter kan aanpakken.

Jij en ik, hij en zij,


we hebben allemaal onze noden, verwachting, opvattingen, doelstellingen, waarden, kortom “behoeftes” Denk maar aan acceptatie, erkenning, gehoord worden, veiligheid, orde, vertrouwen … In het kader van een conflict worden bepaalde van deze behoeftes door (de behoeftes van) de ander (in het echt of in onze perceptie) miskent. Dit verklaart meer dan de kwestie zelf, de pijn die we voelen. Een eerst stap in de “genezing”, is dan ook te weten welke behoeftes we graag vervuld zouden zien, dit in het besef dat de ander ook zijn behoeftes heeft!

Soms denken we een conflict te hebben met iemand


maar hebben we in feite een conflict met ons zelf. In onze “schaduw” hebben we allemaal persoonlijkheidskenmerken verstopt die we niet willen hebben en meer nog, waarvan we niet willen weten dat we ze hebben. Mensen met zo’n “verboden” persoonlijkheidskenmerken wekken onze ergernis op: we kunnen ze in regel niet luchten. Hier kan inzicht in - en werken met onze eigen zwakheden soelaas bieden.

We hebben overigens allemaal een eigen “conflictstijl”.


Sommigen gaan ieder conflict uit de weg: zij zijn bang voor de confrontatie. Anderen gaan dan weer direct in de aanval: zij vechten voor het groot gelijk. Weer anderen cijferen zich altijd weg: voor hen primeert de relatie … Of we het willen of niet, ons gedrag beïnvloedt niet alleen het gedrag van de ander maar lokt ook een bepaald gedrag uit, zoals een aanval altijd een verdediging zal uitlokken. Het is dan ook een uitdaging om ons gedrag zodanig aan te passen dat we samen met de ander, een win – win regeling, minstens een compromis kunnen vinden.

Het allerbelangrijkste hierbij is een goede communicatie.


We denken te makkelijk zwart – wit waardoor we in onze communicatie gewild of ongewild gaan oordelen, beoordelen, veroordelen. Dit versterkt het conflict. Niemand wordt graag schuldig verklaard! Het geheim van goede communicatie is te spreken vanuit je eigen gevoelens (die kan niet niemand je kwalijk nemen) en je eigen behoeftes (ook die kan niemand je kwalijk nemen, integendeel zij zijn veelal universeel) om dan (of vice versa) te luisteren naar de gevoelens en behoeftes van de andere … Behoeftes kunnen verenigd worden, standpunten niet!

En de kwestie zelf?


Eenmaal de gevoelens en behoeftes verkend, komt de oplossing van de kwestie van zelf…

Altijd? Neen …


Het hele opgave wordt het dan om de kwestie en/of de relatie los te laten! Maar daar sta ik jullie als bemiddelaar graag ter zijde om een stapje dichter bij een oplossing te komen.